Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

REGULAMIN ŁOWISKA SPECJALNEGO "ZŁÓW I WYPUŚĆ" 2020

Załącznik nr 1 do uchwały nr 49/2018
Prezydium Zarządu Okręgu PZW
w Katowicach z dnia 26.04.2018 r.


Regulamin łowiska licencyjnego Gzel Mały – zbiornik 2 nr 671


I. Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:
Łowisko licencyjne Gzel Mały – zbiornik 2 nr 671 o pow. 4,35 ha położone jest w Rybniku Chwałęcicach przy ul. Gzelskiej (po lewej stronie cieku Gzel) i jest łowiskiem funkcjonującym na zasadzie „Złów i wypuść”.
Łowisko jest typu karpiowego.
II. Gospodarz łowiska:
Gospodarzem łowiska jest Koło PZW nr 74 Niedobczyce.
III. Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska:
1. Prawo do wędkowania na w/w łowisku mają członkowie PZW z aktualną opłatą członkowską jak również osoby niezrzeszone po wykupieniu „Zezwolenia jednodniowego na amatorski połów ryb wędką na zbiorniku licencyjnym „Gzel Mały – zbiornik 2 ” nr 671.
1.  Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestru złowionych ryb, który stanowi integralną część zezwolenia.
3.  Przed rozpoczęciem wędkowania należy wpisać w rejestrze datę.
4. Po złowieniu ryby objętej rejestrem połowów należy dokonać jej pomiaru i ewentualnie zważenia na macie karpiowej oraz wykonania pamiątkowego zdjęcia, a następnie należy niezwłocznie wypuścić ją z powrotem do zbiornika i dokonać wpisu do rejestru.
5. Obowiązuje posiadanie i stosowanie tzw. „odkażacza” do wszystkich złowionych ryb.
6. Wędkowanie na łowisku dozwolone jest wyłącznie z brzegu za pomocą 2 wędek metodą gruntową, z wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich.
7. Dopuszcza się stosowanie sprzętu pływającego zdalnie sterowanego tzw. modeli do wywozu zanęt i przynęt.
8. Wędkarz ma obowiązek posiadania maty karpiowej tzw. „kołyski” oraz dużego podbieraka.
9. Na łowisku obowiązuje:
- nakaz parkowania pojazdów w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych,
- nakaz pozostawienia stanowiska w całkowitej czystości,
- zakaz hałasowania bądź głośnego zachowania,
- zakaz zaśmiecania terenu, niszczenia drzew, krzewów i umocnień brzegowych,
- zakaz palenia ognisk,
- zakaz łowienia podrywką, również w rowach,
- zakaz regulowania wody na przepływach przez osoby do tego nie upoważnione,
- zakaz wprowadzania psów,
- zakaz pozostawiania niedopałków na stanowisku - każdy palacz powinien posiadać słoik na niedopałki i po ukończeniu łowienia go uprzątnąć.
10. Zarząd Koła upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia łowiska do wędkowania w uzasadnionych przypadkach, np. na czas zarybiania, podczas organizowania zawodów węd-karskich, prac porządkowych itp.
11. Dopuszcza się wynajem zbiornika za odpłatnością na rozegranie zawodów wędkarskich .
12. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby wymienione w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb. Podczas kontroli należy okazać legitymację członkowską PZW (w przypadku członka PZW), kartę wędkarską, zezwolenie wraz z rejestrem.
13. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska licencyjnego Gzel Mały – zbiornik 2 nr 671 może spowodować zatrzymanie zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania, oraz odmowę sprzedaży następnego zezwolenia.
IV. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość opłaty za wędkowanie:
1. Na zbiorniku wyznaczonych zostało 10 ponumerowanych stanowisk wędkarskich, z których odbywa się połów ryb.
2. Zezwolenie na połów ryb można zakupić lub w przypadku niezrzeszonych i cudzoziemców otrzymać w rybaczówce Koła nr 74 Niedobczyce znajdującej się w Rybniku Chwałęcicach przy ul. Gzelskiej ( przy łowisku).
3. Członkowie PZW mogą zakupić zezwolenie jednodniowe lub jego wielokrotność po telefonicznym uzgodnieniu u gospodarza łowiska.
Podstawą wydania zezwolenia dla niezrzeszonych i cudzoziemców na połów jednodniowy lub jego wielokrotność jest telefoniczne uzgodnienie z gospodarzem łowiska lub prezesem koła terminu połowu oraz wpłata na konto: BGŻ BNP Paribas
nr 10 1750 1035 0000 0000 2192 8337
określonej kwoty.
4. Wysokość opłaty za zezwolenie wynosi:
- 20,00 zł/dobę – dla członka PZW w okresie od niedzieli do piątku,
- 30,00 zł/dobę – dla członka PZW w okresie od piątku do niedzieli,
- 40,00 zł/dobę – dla niezrzeszonych i cudzoziemców od niedzieli do piątku,
- 50,00 zł/dobę – dla niezrzeszonych i cudzoziemców od piątku do niedzieli.
5. Doba wędkarska zaczyna się od godziny 12:00 w południe dnia pierwszego do godziny 12:00 w południe dnia następnego.
V. Godziny otwarcia łowiska:
Łowisko jest czynne od 01 marca do 22 grudnia przez całą dobę.
VI. Postanowienia szczegółowe:
Na łowisku obowiązuje zasada „ZŁÓW I WYPUŚĆ”.
VII. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) wydanym przez Zarząd Główny PZW.