Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Składki

 

 


  S K Ł A D K I  C Z Ł O N K O W S K I E  PZW  


 

Ważne na rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku


Płatne WYŁĄCZNIE W KOŁACH Okręgu PZW w Katowicach z uwagi na konieczność wklejenia opłat do Legitymacji Członkowskiej i wydania zezwolenia uprawniającego do amatorskiego połowu ryb wędką.

 

 

 TABELA WYSOKOŚĆ SKŁADKI

 

 

 Uchwała nr 269/IX/2020 Zarzadu Głównego PZW z dnia 19 września 2020 r w sprawie ustanowienia składki członkowskiej na 2021 r. pdf


 

 Uchwała nr 71/2020 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 24.09.2020 r w sprawie określenia wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW .pdf

 

 

 

 

 


O K R Ę G O W E  S K Ł A D K I  C Z Ł O N K O W S K I E

N A  O C H R O N Ę  i  Z A G O S P O D A R O W I E  W Ó D 


Ważne na rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku


Płatne WYŁĄCZNIE W KOŁACH Okręgu PZW w Katowicach z uwagi na konieczność wklejenia opłat do Legitymacji Członkowskiej i wydania zezwolenia uprawniającego do amatorskiego połowu ryb wędką.

 

 

 TABELA WYSOKOŚĆ SKŁADKI

 

 Uchwała nr 35/2020 ZO w sprawie uchwalenia składek członkowskich na ochrone i zagospodarowanie wód dla członków PZW oraz opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wedkarzy niezrzeszonych na rok 2021 r. pdf