Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Regulamin zbiornika Gzel 2020

 

 reg.jpg

 

 

Obowiązuje od otwarcia sezonu  2020

 

REGULAMIN ŁOWISKA LICENCYJNEGO TYPU MIESZANEGO KOLA 74 NIEDOBCZYCE - OŚRODEK GZEL MAŁY W RYBNIKU - CHWAŁĘCICACH NR ZBIORNIKA 646 OBOWIĄZUJĄCY W 2020 roku.

Gospodarzem łowiska jest kola nr 74 Niedobczyce, szczegółowe informacje o gospodarzu łowiska na stronie internetowej www.niedobczyce.pzw.org.pl

1 .Uprawnieni do wędkowania są posiadacze karty wędkarskiej oraz zezwolenia - licencji wraz z rejestrem połowu ryb wydanych przez koło 74 Niedobczyce.

2. Regulamin obowiązuje od 19 kwietnia 2020 roku do jesiennego zarybienia stawów wędkarskich.

3.Warunki wędkowania:

wędkowanie dozwolone jest z brzegu do 31 maja w godz. od 4.00 do godz.23.00,zaś od 1 czerwca do zakończenia sezonu wolno wędkować całą dobę,

-stanowisko przeznaczone dla strażnika i osoby niepełnosprawnej należy natychmiast opuścić w przypadku przybycia na łowisko w/w osób zamierzających wędkować.

-do wędkowania udostępnione są dwa stawy po prawej stronie ośrodka oraz w okresie od 1 sierpnia do jesiennego zarybienia stawów wędkarskich karpiem rozlewiska znajdujące się w płn.- zach. części ośrodka.

-rejestracji połowu podlegają następujące gatunki ryb:

1. karp,

2. amur,

3. lin,

4. szczupak,

5. sandacz,

6. karaś,

7. jaź

- wędkarz dokonujący połowu w/w gatunków ryb powinien natychmiast po złowieniu wpisać gatunek oraz godzinę połowu ryby. Zabrania się wymiany wcześniej złowionej ryby znajdującej się już w siatce na rybę okazalszą złowioną później. Złowione ryby podczas odhaczania i mierzenia należy ułożyć na miękkim materiale lub trawie w celu ich ochrony przed uszkodzeniem.

3.Wprowadza się zakaz wywożenia przynęt i zanęt.

4.Wyłącza się z amatorskiego połowu ryb:

- odcinek linii brzegu oznakowanego jako tarlisko,

- staw hodowlany mały z lewej strony, staw „NO KILL” z lewej strony oraz basen,

- dopływy i odpływy rzek znajdujących się w obrębie w / wym. łowisk,

Ustala się następujące limity połowu ryb:

a)dzienne:

- karp, amur - 2 szt. łącznie - lecz nie więcej jak 5 szt. na miesiąc. Po złowieniu łącznie 2 szt karp + amur obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb również drapieżnych na żywca i spinning.

(UWAGA! NIEWYKORZYSTANY LIMIT MIESIĘCZNY NIE PRZECHODZI NA MIESIĄC NASTĘPNY )

Od otwarcia (19 kwietnia) do końca sezonu (jesienne odłowy) łącznie wolno złowić 30 szt w/wym. gatunków.

- lin, jaź -1 szt.

- karaś -  2 szt.

b) tygodniowy:

- szczupak – 1 szt., sandacz - 5 szt. (od poniedziałku do niedzieli)

c) roczny: karp i amur 30 szt.

5. Wprowadza się wymiar ochronny ryb:

- karp do 35 cm, - amur do 50 cm, - lin do 30 cm, - szczupak do 60cm,
- karaś pospolity (złoty) do 20 cm, - węgorz do 60cm 
Pozostałe zgodnie z regulaminem APR PZW

6.Połowy rejestrujemy jak podano w pkt. 3 regulaminu wewnętrznego koła 74, po wykorzystaniu limitu ilościowego połowu karpia łącznie z amurem obowiązuje całkowity zakaz połowu innych gatunków . ryb, również drapieżnych.

7. Po zakończeniu wędkowania złowione ryby należy przenosić ze stanowiska do zaparkowanego pojazdu bezwzględnie tylko w siatce wędkarskiej.

8. Po jesiennym zarybieniu stawów wędkarskich (w m-cu listopadzie) obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb również drapieżnych na żywca i spinning .

9. Zabrania się wprowadzania na teren ośrodka psów oraz rozpalania ognisk bez zgody gospodarza ośrodka.

10. Pojazdy należy parkować w miejscach do tego celu wyznaczonych.

11. Wędkujących na terenie ośrodka obowiązuje bezwzględne przestrzeganie czystości - są kosze na śmiecie, palacze powinni posiadać pojemniki na niedopałki, pomieszczenia WC znajdują się w wyznaczonym miejscu.

12. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu Zarząd koła 74 zastrzega sobie prawo odebrania zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów opłat oraz odmówienia w przyszłości sprzedaży licencji.

13. Ceny licencji i miejsce ich zakupu:

- licencje są do nabycia u skarbnika koła nr 74 Niedobczyce w rybaczówce na ośrodku Gzel mały” tel. 796926926.

Ilość licencji ograniczona do 100 szt. rocznie opłaty za licencję tylko roczne.

Cena licencji będzie ustalana raz w roku na Walnym Zgromadzeniu koła 74.